IT ZEER RANGSIT : เซียร์ รังสิต
th
EN

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่การตลาด

จำนวน

 • 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 13,000 ขึ้นไป

 

สมัครงาน

แม่บ้าน

จำนวน

 • 30 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • เพศ ชาย - หญิง

เงินเดือน

 • 360/วัน

 

สมัครงาน

รปภ.

จำนวน

 • 10 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • เพศ ชาย
 • 18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 360/วัน

 

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

จำนวน

 • 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน

 • 13,000 ขึ้นไป

 

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี - เร่งรัดหนี้สิน

จำนวน

 • 5 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน

 • 13,000 ขึ้นไป

 

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี - งบการเงิน

จำนวน

 • 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 13,000 ขึ้นไป

 

สมัครงาน

พนักงานแคชเชียร์

จำนวน

 • 10 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 11,000 

 

สมัครงาน

พนักงานแคชเชียร์ตู้เก็บเงิน

จำนวน

 • 8 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 360 บาท / วัน
สมัครงาน

ซูปเปอร์ไวเซอร์แม่บ้าน

จำนวน

 • 4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป
 • เพศ หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • ตามตกลง
สมัครงาน

พนักงานแม่บ้าน

จำนวน

 • 15 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 360 บาท / วัน
สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

จำนวน

 • 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 11,000 ขึ้นไป
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

จำนวน

 • 5 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 13,000 บาท
สมัครงาน

Graphic Design

จำนวน

 • 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 13,000 บาท
สมัครงาน

ธุรการ

จำนวน

 • 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 13,0000
สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า

จำนวน

 • 9 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 11,0000 บาท
สมัครงาน

ช่างประปา

จำนวน

 • 6 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 11,0000 บาท
สมัครงาน

ช่างแอร์

จำนวน

 • 7 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

 • 11,0000 บาท
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

-             พบปะเยี่ยมสื่อมวลชน ในโอกาสวันครบรอบสำนักพิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เวลาที่ออกไปพบปะบุคคลภายนอก

-             จัดทำ Clipping รายวัน เพื่อนำเสนอทีมผู้บริหาร ทั้งข่าวศูนย์การค้าเซียร์ รวมถึงศูนย์การค้าอื่น ๆ เพื่อดูความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ

-             เป็นผู้จัดส่งข้อมูล Internal PR สื่อสารภายในองค์กร บอกกิจกรรมและความเคลื่อนไหวกิจกรรมที่ทำอยู่ให้คนในองค์กรได้รับรู้

-             สนับสนุนกิจกรรมอีเว้นท์ ต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าเซียร์

o  เช่นส่งข่าวกิจกรรมภายในไปตามสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์

o  เขียนบทประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

o  ถ่ายภาพกิจกรรมอีเว้นท์เพื่อนำมาทำข่าวประชาสัมพันธ์ และแจ้งผ่านระบบออนไลน์ที่มีดูแลอยู่

-             ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Media ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น FB IG และช่องทางสำหรับการทำ Community ต่าง ๆ เพื่อทำให้คนส่วนใหญ่รับรู้ รู้จัก ศูนย์การค้าเซียร์มากยิ่งขึ้น โดยดูแลทั้งศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต / เดอะ ฮับ / AA Town Apartment

-             ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพบปะ แสดงความยินดีในวันสำคัญต่าง ๆ ของสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็น วันครบรอบก่อตั้งหนังสือพิมพ์ สำนักพิมพ์ ทำบุญครบรอบวันเกิดผู้บริหารระดับสูงของสำนักพิมพ์ รวมถึง วันเกิดของผู้สื่อข่าว เจ็บป่วย ร่วมยินดีในโอกาสอื่น ๆ ที่เหมาะสม

-             สรรหาสื่อฯ ต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสายธุรกิจ หรือไลฟ์สไตล์ก็ตาม โดยจะมีการขอดูประเด็นสัมภาษณ์ ตัวอย่างคำถาม ที่สมควร

-             ดูแล บริหาร Content ต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการประชาสัมพันธ์ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แล้วจึงทำการสื่อสารออกไปนอกองค์กร

-             คัดสรร เสาะหา กิจกรรมอีเว้นท์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของศูนย์การค้า The Hub ที่กำลังจะเปิด เพื่อดึงความสนใจให้คนต้องการมาเดิน และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แนวใหม่ได้

-             สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ให้กับศูนย์การค้าเซียร์และศูนย์การค้า The Hub ที่ซึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนชอบช็อปปิ้ง ช็อปที่นี่ ครบ จบในที่เดียว เพื่อให้ติดตลาด

เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป

สมัครงาน