ศิลปะการต่อสู้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ทั้งกับเด็กและกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะ เพื่อเป็นการเรียนรู้การป้องกันตัว เป็นการออกกำลังกาย หรือเพื่อความสนุกสนานก็ตาม