มวยไทย มรดกทางวัฒนธรรม ที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่เป็นการฝึกฝนการต่อสู้ ที่ไว้ใช้ในสงครามจนกลายมาเป็น ศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก