ถ้าพูดถึงศิลปะการต่อสู้ คงไม่มีใครไม่รู้จักมวยไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มวยไทยมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนาน เพราะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยก่อน เพื่อใช้ในการต่อสู้ในสงคราม แต่ในปัจจุบันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่โด่งดังอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก

มวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมของไทย

ด้วยประวัติอันยาวนานของมวยไทย การถือว่าเป็นมรดกของประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยก่อน ศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ใช้เพียงอาวุธของร่างกาย 9 อย่างคือ มือ 2 เท้า 2 ศอก 2 เข่า 2 และศีรษะ 1 หรือที่เรียกว่า นวอาวุธ (อ่านว่า นะ-วะ-อา-วุด นว- (นะ-วะ) แปลว่า เก้า (จำนวน 9)

ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มวยไทยได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของกษัตริย์ไทย เพื่อฝึกให้กษัตริย์มีร่างกายที่แข็งแรง และมีความกล้าหาญยามต้องออกรบ เนื่องจากการฝึกศิลปะการต่อสู้จะช่วยให้การใช้อาวุธ เช่น ดาบ หอก มีด ธนู ฯลฯ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสู้รบแบบประชิดตัว และหากไม่มีอาวุธก็ยังสามารถป้องกันตัวไว้ ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้การสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาจนทำให้มวยไทยเป็นที่นิยมจนกลายเป็นอาชีพ

มวยไทยเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้อุบาย ชั้นเชิง ไหวพริบ และวิชาในการต่อสู้ให้มีประสิทธิภาพ ในอดีตมวยไทยถูกใช้ในการต่อสู้ในสงครามก็จริง แต่ในยามที่ไม่มีสงคราม มวยไทยก็เป็นการประลองการต่อสู้และพละกำลัง จนกลายเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง และการจัดการแข่งขันมวยไทยขึ้น

ในปัจจุบันการแข่งขันมวยไทยถูกจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งจากประเทศไทยเองและจากประเทศอื่น ทำให้เห็นได้ว่า มวยไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจริงๆ