ศิลปะการต่อสู้มีหลายรูปแบบและมีที่มาที่ต่างกันไป ซึ่งแต่ละแบบมีเทคนิคและการต่อสู้ที่แตกต่างกันไม่มากก็น้อย รวมถึงกฎกติกาด้วย ศิลปะการต่อสู้ที่นิยมกันอีกประเภทคือ ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (Mixed Martial Arts หรือ MMA)

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (Mixed Martial Arts หรือ MMA) คืออะไร

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน คือ ศิลปะการต่อสู้ที่รวมเอารูปแบบการต่อสู้หลายแขนงมารวมไว้ด้วยกัน เช่น มวยไทย ยูโด คาราเต้ จูจุสึ (หรือ ยิวยิตสู)

กฎกติการของศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน

ในแรกเริ่มของศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนี้ ยังไม่ค่อยมีกฎกติกาอะไรมากมายนัก แต่ต่อมาได้เพิ่มกฎกติกาเข้าไป เพื่อปกป้องผู้แข่งขันจากอาการบาดเจ็บ ลบคำสบประมาทที่ว่าเป็นการใช้ความรุนแรง และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของวงการกีฬา โดยตอนแรก กฎกติกามีเพียงแค่ห้ามจิ้มตา ห้ามเตะเป้า ใครแพ้คัดออก ใครชนะเข้ารอบ การที่จะชนะได้คือ น็อกคู่ต่อสู้ คู่ต่อสู้ยอมแพ้ หรือการที่กรรมการสั่งให้ยุติการแข่งขัน

ในปัจจุบันมีการเพิ่มกฎกติกาเข้าไป เพื่อให้การแข่งขันมีความยุติธรรม และปลอดภัยมากขึ้น เช่น การแบ่งผู้แข่งขันตามน้ำหนัก การสวมถุงมือหรือนวมแบบเปิดนิ้ว (open-fingered gloves) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่มือ การกำหนดเวลาในการแข่งขัน ได้ถูกเริ่มใช้กับศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน เพื่อไม่ให้มีการแข่งขันที่ยาวนานจนเกินไป ที่ทำให้ผู้แข่งขันออมแรงไว้ในตอนแรก และการแข่งขันแบบไม่มีกำหนดเวลา ยังทำให้การถ่ายทอดสดเป็นไปได้ยาก ในการแข่งขันที่เป็นระดับมืออาชีพส่วนมาก จึงมีการกำหนดเวลาการแข่งขันไว้ที่ รอบละ 5 นาที โดยมีการแข่งขัน 3 หรือ 5 รอบ ขึ้นอยู่กับการจัดการแข่งขัน

กฎกติกาของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ของแต่ละที่อาจมีแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วก็จะคล้ายคลึงกัน